ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

 

 

       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างวิทยากรแกนนำส่งเสริมคุณธรรม หลักสูตร วิธีการค้นหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์/พึงประสงค์ และแนวทางการจัดทำโครงงาน/กิจกรรมส่งเสริมความดี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพงศ์ สุโกมล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #กกsdg17.2.3ข้อมูลจาก : ธินินทร จิตราดิษฐานนท์ กองกลาง


70 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 28 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2730 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7510 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 32676 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 GreenUniversity | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ