อบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ทักษะการใช้สารเคมีทางการเกษตร และการประยุกต์ใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร

 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ บริษัทเอชจี โรโบติกส์ จำกัด จัดโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ทักษะการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการประยุกต์ใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร  โดยวิทยากร ดร.ทิพย์วรา เทียนสว่าง อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ด้านการดูแลพืชเบื้องต้นและดร.สัณฐิติ บินคาเดอร์ อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีเกษตรฯ และโรคพืช พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากกรมวิชาการเกษตรร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านการใช้สารเคมีเกษตรฯ วัชพืช  แมลงศัตรูพืช  และทีมวิทยากรจากบริษัทเอชจี โรโบติกส์ จำกัด บรรยายด้านการทำงานของโดรน (HGMC) ให้กับพนักงานบริษัทและนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  Tag : #กกsdg17.2.3ข้อมูลจาก : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร, กองกลาง งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ,


36 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 13 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2715 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7495 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 32661 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 GreenUniversity | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ