พัฒนาคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานวิชาชีพ

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง รองอธิการบดี และอาจารย์วนิดา วงศ์บรรณาคม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ Ali Abbasi โต๊ะอิหม่าม ผู้นำทางด้านการศึกษาดำรงตำแหน่งอธิการบดี Mr.Ghanbari Alanagh Mohse รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ Nasrollah Sekhavati Ladani อาจารย์ระดับสูงวิทยาลัย Qom แห่งมหาวิทยาลัยนานาชาติอัล มุสตาฟา (Al-Mustafa International University) ประเทศอีหร่าน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางดำเนินการความร่วมมือทางด้านการศึกษา วิชาการ และวิจัย รวมถึงการอบรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร ระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยนานาชาติอัล มุสตาฟา (Al-Mustafa International University) ประเทศอีหร่าน และพัฒนาคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานวิชาชีพ ผลักดันให้เกิดความเข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ อาคารธรรมนิติ กรุงเทพมหานครTag : #กกsdg17.2.4ข้อมูลจาก : สุบิน เอกจิตต์ กองกลาง


62 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 34 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2736 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7516 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 32682 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 GreenUniversity | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ