เกษตรอยุธยา ร่วมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก The Impact Ranking 2024 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โดยมี ดร.ยุพิน พูนดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงเป็นหัวหน้าโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อรับการประเมินในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (The Impact Ranking 2024) โดยโครงการได้ตอบมาตรฐานตัวชี้วัดซึ่งประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ Sustainable Development Goals หรือ SDGs ข้อ 14.2.2, 14.2.3, 14.3.1, 14.5.3, 14.5.4, 14.5.5 ในการจัดกิจกรรมมีการบรรยายและปฏิบัติการจากวิทยากร ได้แก่ นายรวีร์ ฤทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา นายสุกรี พงษ์ภมร ปราชญ์ชาวประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา และดร.ยุพิน พูนดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
ในหัวข้อการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางการประมง ระบบนิเวศแหล่งน้ำ กฏหมายและมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและการทำประมงพื้นบ้านในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก (การทำกร่ำให้เป็นที่อยู่อาศัยและหลบภัยกับสัตว์น้ำ) ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนและชาวประมงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความสามัคคี สร้างความตระหนักต่อความสำคัญของการป้องกันและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้เกิดความรักความหวงแหนและช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร ลดความยากจน ตลอดจนพัฒนาอาชีพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีความมั่นคง สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรไทยต่อไปTag : #ทอsdg14.2.2 # ทอsdg14.2.3 # ทอsdg14.3.1 # ทอsdg14.5.3 # ทอsdg14.5.4 # ทอsdg14.5.5ข้อมูลจาก : ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล


57 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 19 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2721 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7501 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 32667 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 GreenUniversity | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ