มทร.สุวรรณภูมิ จับมือ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมพีธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ระหว่างสองหน่วยงาน พร้อมทั้งได้มีการประชุมหารือการจัดกิจกรรมหลังลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #ทอsdg17.2.1 # ทอsdg17.2.2ข้อมูลจาก : นางสาวสมหญิง ดาวเรือง


59 ครั้ง

Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 23 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2725 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7505 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 32671 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 GreenUniversity | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ