ข่าวประชาสัมพันธ์
Number of sustainability-related startups | 68 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Number of sustainablity community services project organised and/or involving students | 48 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Number of university sustainability program(s) with international collaborations | 66 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Number of cultural activities on campus (e.g.Cultural Festival) including virtual activities (if any) | 40 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Sustainability Report | 38 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Number of activities organized by student organizations related to sustainability per year | 49 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Number of Events Related to Sustainability in 2023 | 53 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Number of scholarly publications on sustainability | 84 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Total Research Funds (in US Dollars) | 40 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Total Research Funds Dedicated to Sustainability Research (in US Dollars) | 64 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Total Number of Courses/Subjects Offered | 43 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Number of Courses/Subjects Related to Sustainability Offered | 51 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Pedestrian Path Policy on Campus | 96 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Number of Transportation Initiatives to Decrease Private Vehicles on Campus | 39 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Program to limit or decrease the parking area on campus for the last 3 years (from 2020 to 2023) | 54 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Ratio of Parking Area to Total Campus Area | 54 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Zero Emission Vehicles (ZEV) Policy on Campus | 78 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Shuttle Services | 86 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
The total number of vehicles (cars and motorcycles) divided by total campus' | 45 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Water pollution control in campus area | 60 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Consumption of treated water | 50 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Water Efficient Appliances Usage (e.g. hand washing taps, toilet flush, etc.) | 39 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Water Recycling Program Implementation | 66 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Water Conservation Program Implementation | 73 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Sewage Disposal | 33 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Toxic Waste Treatment | 54 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Total volume toxic waste treated | 61 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Total volume toxic waste produced | 32 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Inorganic Waste Treatment | 57 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Total volume inorganic waste treated | 43 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Total volume inorganic waste produced | 68 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Organic Waste Treatment | 34 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Total volume organic waste treated | 56 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Total volume organic waste produced | 34 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Program to Reduce the Use of Paper and Plastic on Campus | 47 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
3R (Reduce, Reuse and Recycle) Program for University Waste | 55 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Impactful university program(s) on climate change | 25 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Impactful university program(s) on climate change | 35 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Number of innovative program(s) in energy and climate change | 29 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Please Provide The Total Carbon Footprint (CO2 emission in the last 12 months, in metric tons) | 27 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Greenhouse gas emission reduction program | 27 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Elements of Green Building Implementation as Reflected in All Construction and Renovation Policies | 51 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ratio of renewable energy production divided by total energy usage per year | 33 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Electricity Usage per Year (in Kilowatt hour) | 43 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Renewable Energy Sources in Campus | 75 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Smart Building Implementation | 27 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Energy Efficient Appliances Usage | 47 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Conservation: plant, animal, and wildlife, genetic resources for food and agriculture secured in either medium or long-term conservation facilities | 34 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Health infrastructure facilities for students, academics and administrative staffs' wellbeing | 30 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Security and safety facilites | 75 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
Address
การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 24 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 2809 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12042 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 37208 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 GreenUniversity | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ